Kurumsal
Özgür Emek Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Elektrik Aboneliği Bağlantı Başvurusu ve İstenilecek Belgeler

17/10/2012

 

Elektrik Aboneliği Bağlantı Başvurusu ve İstenilecek Belgeler

         Mesken Aboneliği:

 • TAPU FOTOKOPİSİ (Mal sahibi ise)
 • KİRACI İSE KİRA KONTRATI
 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • İKAMETGÂH İLMUHABERİ
 • ELEKTRİK İŞ BİTİM BELGESİ ( Yetkili Elektrikçiden)
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN) FOTOKOPİSİ YADA RUHSAT FOT.
 • SAYAÇ FATURASI
 • ŞEFFAF DOSYA (2 Adet)
 • ABONE SÖZLEŞME KARTI (Kurumdan temin edilecek)
 • MÜRACAT DİLEKÇESİ (Kurumdan temin edilecek)

        

Abone İsim Değişikliği:

 • TAPU FOTOKOPİSİ (Mal sahibi ise)
 • KİRACI İSE KİRA KONTRATI
 • İKAMETGÂH İLMUHABERİ
 • ABONEYE AİT ELEKTRİK FATURASI
 • TİCARETHANEYSE VERGİ LEVHASI-ÇALIŞMA RUHSATI

Şantiye Aboneliği:

 • ONAYLI ELEKTRİK PROJESİ                                         
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ/İNŞAAT RUHSATI        
 • SAYAÇ FATURASI                                              
 • ŞEBEKE BAĞLANTI KROKİSİ                                       
 • İŞ BAŞLAMA BİLDİRİ                                        
 • İŞ BİTİM BİLDİRİMİ (Yakın Abone No.su yazılacak)    
 • MÜHÜRLEME  TUTANAĞI                                            
 • BAŞVURU DİLEKÇESİ (TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası)
 • Vekil Tayin Edilmesi Durumunda Noter Onaylı Vekaletname Sureti
 • TAPU KAYDI VEYA MÜLKİYETİ BELİRLEYEN BELGE   
 • Tapu Sahibi Vefat Etmiş İse, Veraset İlamı İle Varislerden Biri İçin Muvaffakatname
 • MÜLK SAHİBİ DEĞİLSE; KİRA SÖZLEŞMESİ                       
 • SU / DOĞALGAZ / TELEFON ABONELİK MAKBUZU        
 • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ                                                

·         ADINA KAYITLI ABONELİĞİ VARSA; BORCU OLMADIĞINA DAİR BELGE

·         İNŞAAT TEMEL RUHSATI FOTOKOPİSİ

 • ADINA BAŞKA ŞANTİYE ABONESİ VARSA BORCU OLMADIĞINA DAİR BELGE TESİS NAKLİNDE İLİŞİK KESME BELGESİ

Sanayi Aboneliği:

 • ONAYLI ELEKTRİK PROJESİ                                         
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ/İNŞAAT RUHSATI        
 • SAYAÇ FATURASI                                              
 • ŞEBEKE BAĞLANTI KROKİSİ                                       
 • İŞ BAŞLAMA BİLDİRİ                                        
 • İŞ BİTİM BİLDİRİMİ (Yakın Abone No.su yazılacak)    
 • MÜHÜRLEME  TUTANAĞI                                            
 • BAŞVURU DİLEKÇESİ (TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası)
 • Vekil Tayin Edilmesi Durumunda Noter Onaylı Vekaletname Sureti
 • TAPU KAYDI VEYA MÜLKİYETİ BELİRLEYEN BELGE   
 • Tapu Sahibi Vefat Etmiş İse, Veraset İlamı İle Varislerden Biri İçin Muvaffakatname
 • MÜLK SAHİBİ DEĞİLSE; KİRA SÖZLEŞMESİ                       
 • SU / DOĞALGAZ / TELEFON ABONELİK MAKBUZU        
 • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ                                                
 • ADINA KAYITLI ABONELİĞİ VARSA; BORCU OLMADIĞINA DAİR BELGE
 • SANAYİ SİCİL BELGESİ
 • TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ
{ geri }